European campaign

Een nieuwe manier om de nutritionele voordelen van melk en melkproducten te verklaren

Melk is veel meer dan alleen calcium. Het biedt van nature een uniek pakket van essentiële voedingsstoffen die bijdragen tot het goed functioneren van het lichaam en een goede gezondheid op elke leeftijd en tijdens elke levensfase. Melk is voedzaam van nature.

“Melk, voedzaam van nature” is een wetenschappelijk gebaseerde informatiecampagne over de nutriëntenrijkdom van melk en melkproducten en over de rol en de plaats van melk en melkproducten in een gezond en evenwichtig voedingspatroon.

Lees meer

Melk is veel meer dan alleen calcium. Het biedt van nature een uniek pakket van essentiële voedingsstoffen die bijdragen tot het goed functioneren van het lichaam en een goede gezondheid op elke leeftijd en tijdens elke levensfase.

Lees meer

De voedingsstoffen die melk van nature bevat, hebben belangrijke functies in het lichaam.

Lees meer

Een goede voeding is belangrijk voor een goede gezondheid, van de kindertijd tot op hoge leeftijd. Wat is hierin de rol en de plaats van melk en melkproducten?

Lees meer

Het concept van nutriëntenrijkdom is ontstaan vanuit het wetenschappelijke concept van nutriëntdensiteit. Het focust op het volledige pakket voedingsstoffen dat een voedingsmiddel aanbrengt en vormt de basis voor een meer positieve aanpak in de voedingsvoorlichting.

Lees meer

De informatiecampagne “Melk, voedzaam van nature” is een campagne op EU-niveau waarin de volgende landen actief betrokken zijn: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Noord-Ierland, Nederland en Noorwegen.

Kies uw land.

* indicates required

Are you a nutrition or healthcare professional?

Disclaimer

Gebruik van deze website

Deze website biedt informatie bedoeld voor academici, diëtisten en voedingsdeskundigen, artsen en andere gezondheidsprofessionals, beleidsmakers en journalisten.

De bezoeker neemt kennis van de gebruiksvoorwaarden van deze website en gaat er stilzwijgend mee akkoord.

VLAM stelt de gegevens op de site uitsluitend ter beschikking voor algemene informatieve doeleinden. Reproductie met bronvermelding van de aangeboden informatie, op welke wijze dan ook, is enkel toegestaan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Eventuele rechten van derden dienen gerespecteerd te worden. Het gebruik van de in de site opgenomen gegevens kan geen aanleiding geven tot enig verhaal op VLAM.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op de site is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen en wordt met grote zorg samengesteld en geverifieerd. VLAM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

VLAM is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de bezoeker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

VLAM kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentiële schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

VLAM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen. Bij problemen of opmerkingen over deze website, contacteer melkinfo@vlam.be

Privacy statement

VLAM stuurt u geen mails met commerciële belangen, maar enkel info waarvoor u zich inschrijft op deze website. VLAM verzekert u dat uw naam en e-mailadres door onze dienst niet voor commerciële doeleinden zullen worden gebruikt of doorgegeven aan andere instanties.

Het verzamelen en het gebruik van deze persoonlijke gegevens is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op inzage, correctie of schrapping van zijn/haar persoonlijke gegevens die door VLAM worden gebruikt. Het verzoek tot inzage tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet met bewijs van identiteit per post gebeuren aan VLAM, Koning Albert II-laan 35 bus 50, B-1030 Brussel.

Als u de mails van VLAM niet meer wenst te ontvangen kunt u zich met een mail uitschrijven.